نویسنده = Gholam Hosein Nikookar
ارائه مدلی ریاضی جهت تعیین ارزش ویژه نام تجاری و پیاده‌سازی آن در یک شرکت

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 105-120

10.22059/jibm.2012.28616

غلامحسین نیکوکار؛ امیر اخلاصی؛ پدرام طلوعی


طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری (مورد مطالعه: بانک قوامین)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 127-268

سید مرتضی صالحی؛ غلامحسین نیکوکار؛ ابوالفضل محمدی؛ غلامحسن تقی نتاج


الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران

دوره 1، شماره 2، 1388

غلامحسین نیکوکار؛ علی دیواندری؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ محمدرحیم اسفیدانی


بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران

دوره 1، شماره 1، 1387

علی دیواندری؛ غلامحسین نیکوکار؛ محمد نهاوندیان؛ هاشم آقازاده