نویسنده = شهریار عزیزی
الگوی برند موفق در صنعت کاشی و سرامیک با رویکرد نظریۀ داده‎بنیاد

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 826-807

10.22059/jibm.2017.207508.2102

شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه؛ ابوالفضل براتی کهریزسنگی


ارایه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد برند در صنعت مواد غذایی

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 115-126

شهریار عزیزی؛ منیژه قره¬چه؛ وحید ستار