نویسنده = علی دیواندری
تعداد مقالات: 6
3. شبیه‌سازی عامل‌بنیان زنجیرۀ تأمین خدمت بانکداری بر مبنای منطق غلبۀ ‌خدمت

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 661-688

سعیده منصوری؛ عادل آذر؛ علی دیواندری؛ رسول رمضانیان


4. تبیین الگوی انتخاب راهبرد‌های بازاریابی بانکداری تجاری مبتنی‌بر ارزش ویژۀ مشتری

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 47-72

علی دیواندری؛ امیر حسین داودیان؛ محسن نظری؛ عزیز الله معماریانی