نویسنده = هاشم آقازاده
بررسی نقش برند در خرید خودروهای لوکس کشور

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-20

10.22059/jibm.2013.54758

مجید بلالی؛ هاشم آقازاده؛ سمیه احمدی


طراحی و سنجش مقیاس بومی ایجاد ارزش در بانک‎های تجاری کشور

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-18

هاشم آقازاده؛ مینا مهرنوش


بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران

دوره 1، شماره 1، 1387

علی دیواندری؛ غلامحسین نیکوکار؛ محمد نهاوندیان؛ هاشم آقازاده