نویسنده = محمدعلی شاه حسینی
تعداد مقالات: 6
2. ارائه مدلی برای مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ایران

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 25-44

محمدعلی شاه حسینی؛ علی حیدری؛ سیدمحمد اعرابی؛ صادق قادری کنگاوری


3. مدل‌سازی ساختاری تفسیری هویت برند سازمانی در بازار B2B صنعت IT با نگاهی به عملکرد بازاریابی

دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 259-280

محمد رحیم اسفیدانی؛ سارا رمضانی؛ محمد علی شاه حسینی


4. تعیین ویژگی های موثر بر رفتار مصرف کنندگان اینترنت پر سرعت در ایران

دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 427-444

محمد هادی صادق؛ محمد علی شاه حسینی


5. تأثیر عوامل ادراک قیمتی بر مشتری و پذیرش قیمت (مطالعۀ موردی: خدمات تلفن همراه شرکت ام. تی. ان.ایرانسل)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 647-664

محسن نطری؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سیدوحید طباطبائی کلجاهی


6. پیش‎بینی مصارف گاز طبیعی کشور در افق برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و نقد سیاست‎های مرتبط

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 109-234

سید رضا سید جوادین؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سیدوحید حسینی‌پور