نویسنده = سیدمحمد مقیمی
چارچوبی برای تجاری سازی نوآوری‌های دیجیتال در شرکت‎های کارآفرین رسانه‌ای ایران (مطالعه‌ای چند موردی)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 71-88

10.22059/jibm.2012.28614

طاهر روشندل اربطانی؛ سیدمحمد مقیمی؛ محمد قلی میناوند؛ داتیس خواجه ئیان


ارزیابی پیش برندگی سیاست‌های کلان و خرد توسعه کارآفرینی کشور

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 133-148

سیدمحمد مقیمی؛ غلامرضا طالقانی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری