نویسنده = علی اصغر پور عزت
مفهوم‌پردازی ماهیت اجرای استراتژیک برای تحقق استراتژی‌های سازمان

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 655-689

10.22059/jibm.2021.317487.4037

عباس سلمان‌پور سهی؛ سیدمحمد اعرابی؛ علی اصغر پور عزت؛ محمد آقایی


بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیستم خط‌مشی‌گذاری تجاری جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 35-54

علی اصغر پور عزت؛ ارین قلی پور؛ مصباح الهدی باقری؛ مهدی نداف


بررسی موانع نظریه‌پردازی در قلمرو علوم اجتماعی

دوره 1، شماره 2، 1388

علی اصغر پور عزت؛ پریسا رضایی؛ حمید رضا یزدانی