نویسنده = مهدی سمیع زاده
فراتحلیل عوامل مؤثر بر انصاف ادراک‏شده در استراتژی قیمت‏گذاری پویا

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 229-252

10.22059/jibm.2017.208145.2108

محسن نظری؛ علی حیدری؛ منیژه حقیقی نسب؛ مهدی سمیع زاده


ارتباط بین نوع استراتژی‏های کسب‏وکاری مورد استفاده در شرکت‏های کوچک ‏و متوسط و بین‏المللی‏شدن آنها

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 19-38

10.22059/jibm.2012.28611

مهدی تاج¬الدین؛ کامبیز طالبی؛ عباس‏علی رستگار؛ مهدی سمیع زاده