نویسنده = سید حامد وارث
تعداد مقالات: 5
2. بررسی تأثیر راهبرد تنوع‌بخشی سبد کسب‎وکار شرکت‎های مادر بر عملکرد مالی با مدل غیرخطی

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 437-456

سید حامد وارث؛ سجاد خزائی؛ محمدجواد بناءزاده


3. بررسی رابطۀ‌ قابلیت معنابخشی استراتژیک و نوآوری مدل کسب‌وکار

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 487-507

حامد وارث؛ علی حیدری؛ مهران اکبری


4. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مشترک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 141-160

سید حامد وارث؛ طهمورث حسنقلی پور؛ مرضیه حبیبی