نویسنده = سید حامد وارث
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر بازاریابی اجتماعی در توسعه فعالیت‌های بنیادهای خیریه

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 611-632

10.22059/jibm.2021.320612.4084

محمدمهدی عظیمی حسنی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ سید حامد وارث


5. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مشترک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 141-160

10.22059/jibm.2013.50348

سید حامد وارث؛ طهمورث حسنقلی پور؛ مرضیه حبیبی