نویسنده = حسین رحمان سرشت
تعداد مقالات: 4
2. مدلی برای تبیین هوشمندی در شرکت‌های هولدینگ

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 805-822

10.22059/jibm.2015.57092

عبداله اسدزاده؛ حسین رحمان سرشت


3. طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‎زده

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 497-516

10.22059/jibm.2014.50731

حسین رحمان‌سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میرفیض فلاح شمس؛ منصور ایران دوست