نویسنده = کامبیز حیدرزاده هنزایی
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مقیاسی برای سنجش تجربه راحتی خرید در مراکز خرید و مال‌ها

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 227-242

معصومه حنیفی؛ کامبیز کامبیز حیدرزاده هنزائی


2. نگاه پدیدارشناسانه به‎‌معنای تجربه زیسته سردرگمی در انتخاب محصولات

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 609-630

مرجان مهیمنی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان


4. مطالعه رفتار خرید تفننی در مسافران مترو

دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 67-82

کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ نسترن دهقانی سامانی