نویسنده = مرتضی ملکی مین باش رزگاه
تعداد مقالات: 4
1. ارزش‌سازی ظرفیت‌های بازاریابی با تأکید بر کارآفرینی محوری و بازارمحوری؛ نقش میانجی نگرش نوآورانه

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 87-104

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ غلامرضا امینی خیابانی؛ یحیی خوانساری


2. شناسایی و دسته‎بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‎المللی با استفاده از روش کیو

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 551-572

وحید شرفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ داود فیض


4. سرمایه‌گذاری بر شخصیت نام تجاری و اعتبار در تبلیغات

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 79-98

مرتضی ملکی؛ نسرین حاجی حسنی