نویسنده = مرتضی ملکی مین باش رزگاه
تعداد مقالات: 4
1. ارزش‌سازی ظرفیت‌های بازاریابی با تأکید بر کارآفرینی محوری و بازارمحوری؛ نقش میانجی نگرش نوآورانه

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 87-104

10.22059/jibm.2018.257205.3040

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ غلامرضا امینی خیابانی؛ یحیی خوانساری


4. سرمایه‌گذاری بر شخصیت نام تجاری و اعتبار در تبلیغات

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 79-98

10.22059/jibm.2013.50345

مرتضی ملکی؛ نسرین حاجی حسنی