نویسنده = ایوب محمدیان
چارچو‌ب طبقه‌بندی الگوهای مدل کسب‌وکار مدور از دیدگاه استراتژی‌های اقتصاد مدور

دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 65-93

10.22059/jibm.2021.319777.4072

سید حامد وارث؛ ایوب محمدیان؛ جلیل حیدری؛ داتیس خواجه ئیان؛ نرگس نبی زاده