نویسنده = محمد کارگر شورکی
نوآوری در مدل کسب و کارها مبتنی بر گسترش پلتفرم‌های دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.369939.4725

سید حامد وارث؛ نسترن حاجی حیدری؛ محمد کارگر شورکی؛ مرتضی هادی زاده