کلیدواژه‌ها = صادرات
ارائه الگوی توسعه بازارهای بین‌المللی (نمونه‌کاوی: محصولات پتروشیمی)

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 384-411

10.22059/jibm.2020.309822.3943

مصطفی احمدزاده؛ عبدالله نعامی؛ سید محمود هاشمی


مدل شبکه‌ای ریسک در بخش صادرات غیرنفتی ایران

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 702-726

10.22059/jibm.2020.291484.3689

مهدیه مختاری موغاری؛ عز ت اله عباسیان؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ وحید محمودی


واکاوی نقش زیست‌بوم صادرات کالاهای صنعتی بر کسب‌وکارهای بخش خصوصی

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 315-334

10.22059/jibm.2019.284618.3558

حمیدرضا تفقدی؛ محمد رحیم رمضانیان؛ کیخسرو یاکیده؛ محسن اکبری