کلیدواژه‌ها = مدل پارادایمی
تعداد مقالات: 2
1. توسعۀ مدلی برای ارائۀ راهکار یکپارچه در شرکت‌های مادر

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 507-526

سید مصطفی رضوی؛ نیما مختار زاده؛ محمود احمدپور؛ مهران سلیمی


2. بررسی میزان اهمیت و توجه به اندازه گیری زنجیرۀ ارزش منابع انسانی در گروه صنعتی سایپا (مطالعه چند موردی)

دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 339-362

عباس بازرگان؛ حمید رضا یزدانی؛ ندا احسانی مقدم؛ مرجان شعبانی