کلیدواژه‌ها = بازاریابی
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی و دسته‎بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‎المللی با استفاده از روش کیو

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 551-572

وحید شرفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ داود فیض


2. طراحی الگوی بازاریابی آموزش عالی در ایران؛ مدلی برآمده از نظریۀ داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 415-438

علی یاسینی؛ محمد عباسی نیکو؛ محمد تابان؛ یاسان اله پوراشرف


4. تأثیر آمیخته‎های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه‎ی کارآفرین

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 71-90

سعید صحت؛ حمیده باجمالوی رستمی؛ محبوبه کشکولی


5. بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: ‌مؤلفه‌های تشکیل دهنده

دوره 2، شماره 1، بهار 1389

سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقازاده؛ مهرداد استیری؛ بهاره اصانلو


6. پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید

دوره 1، شماره 1، 1387

علی اکبر فرهنگی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ امیر خانلری