کلیدواژه‌ها = بازاریابی
طراحی الگوی بازاریابی آموزش عالی در ایران؛ مدلی برآمده از نظریۀ داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 415-438

10.22059/jibm.2017.217294.2285

علی یاسینی؛ محمد عباسی نیکو؛ محمد تابان؛ یاسان اله پوراشرف


تأثیر آمیخته‎های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه‎ی کارآفرین

دوره 4، شماره 2، تیر 1391، صفحه 71-90

10.22059/jibm.2012.29184

سعید صحت؛ حمیده باجمالوی رستمی؛ محبوبه کشکولی


بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: ‌مؤلفه‌های تشکیل دهنده

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389

سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقازاده؛ مهرداد استیری؛ بهاره اصانلو


پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید

دوره 1، شماره 1، 1387

علی اکبر فرهنگی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ امیر خانلری