کلیدواژه‌ها = ردیاب چشم
بررسی تاثیر دستکاری تمرکز تنظیمی و استراتژی خرید بر توجه دیداری مصرف‌کننده به برچسب تغذیه: مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از روش ردیابی چشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22059/jibm.2021.325528.4145

رزا هندیجانی؛ محسن نظری؛ الناز جعفری؛ صبا رحیمیان


ارزیابی اثربخشی تبلیغات چاپی مشترک بانک ملت و بیمه ما با استفاده از روش بازاریابی عصب‌پایه

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 679-701

10.22059/jibm.2019.278823.3471

غلامرضا جندقی؛ مسعود کیماسی؛ علی عمویی اوجاکی؛ میثم شفیعی رودپشتی


مقایسه فرایند شناختی مردان و زنان هنگام خرید (نمونه پژوهشی: بررسی تأثیر برند با استفاده از دستگاه ردیاب چشم)

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 422-435

10.22059/jibm.2019.282704.3523

مونا سالاری فر؛ یونس وکیل الرعایا؛ ابوالفضل دانایی؛ غلامحسین ریاضی؛ جاناینا مورا انگاراسیا