کلیدواژه‌ها = خدمات فایده محور
طراحی الگوی رفتاری مصرف کنندگان خدمات فایده محورنسبت به آمیختگی در جوامع مجازی برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22059/jibm.2022.339723.4326

آزاده گودرزی؛ ناصر آزاد؛ میر احمد امیرشاهی؛ اصغر مشبکی اصفهانی