کلیدواژه‌ها = آمیخته بازاریابی
طراحی مدل بومی برندسازی در صنایع لبنی ایران

دوره 16، شماره 1، 1403، صفحه 238-261

10.22059/jibm.2023.361786.4611

شقایق صباغی؛ علیرضا روستا؛ فرزاد آسایش


طراحی الگوی تأثیر رسانه‌ها بر کیفیت و تنوع خدمات در ارتباطات بازاریابی یکپارچه بانک سپه

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 845-860

10.22059/jibm.2021.102144.1299

علی آدوسی؛ علی اکبر فرهنگی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ رضا نجف بیگی


تأثیر آمیخته‎های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه‎ی کارآفرین

دوره 4، شماره 2، تیر 1391، صفحه 71-90

10.22059/jibm.2012.29184

سعید صحت؛ حمیده باجمالوی رستمی؛ محبوبه کشکولی


ممیزی بازاریابی صنعتی مطالعه‌ی موردی مجموعه شرکت‌های قطعه ساز گروه بهمن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389

ابوالفضل معصوم زاده زواره؛ وحید ناصحی‌فر