کلیدواژه‌ها = بخش‌بندی بازار
نوع‌شناسی مصرف‎کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم‎گیری خرید

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 353-374

10.22059/jibm.2017.224916.2442

لیلی طباخیان؛ علیرضا حدادیان؛ علیرضا پویا


بخش‎بندی بازار گردشگران ساحلی با رویکرد نقشه‎های خودسازمان‎ده

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 745-770

10.22059/jibm.2017.61298

منیژه بحرینی زاد؛ مجید اسماعیل‎پور؛ دنیا کبیری فرد


بخش‌بندی بازار بانکداری خرد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان: مطالعه‌ای در بانک ملت

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 227-250

10.22059/jibm.2014.51378

محمد رحیم اسفیدانی؛ سید محمد محمودی؛ مسعود کیماسی؛ حمزه محمدی؛ محمدرضا پارسافرد


بخش‌بندی بازار گوشی تلفن همراه بر مبنای مزایای مورد انتظارمشتریان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 115-132

سعید مرتضوی؛ یاسر آسمان دره؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی