کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش مشتری
تأثیر مدیریت دانش مشتری بر خلق ارزش سازمانی در تجارت الکترونیک B2C

دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 254-275

10.22059/jibm.2021.326258.4155

ماندانا شریفی؛ علی صنایعی؛ آذرنوش انصاری


تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 41-66

10.22059/jibm.2014.51604

علی دیواندری؛ محمود محمدیان؛ مهدی شامی زنجانی؛ احسان عابدی