کلیدواژه‌ها = تعهد
تعداد مقالات: 5
2. عوامل مؤثر در حفظ همکاری عرضه‎کننده- توزیع‎کننده در زنجیرۀ توزیع از دیدگاه عرضه‎کنندگان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-60

10.22059/jibm.2013.50343

وحیده علی پور؛ پرویز احمدی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی


4. تعهد در روابط سازمان با سازمان مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389

بهرام رنجبریان؛ حسین معینی؛ مرتضی شفیعی؛ مهدی یزدان شناس