کلیدواژه‌ها = تعهد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش میانجی ابعاد کیفیت رابطه در تأثیر شخصی‌سازی خدمات و قدردانی مشتری بر ارزش ویژه برند

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 207-228

مهدی نداف؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ سحر تیرانداز


2. عوامل مؤثر در حفظ همکاری عرضه‎کننده- توزیع‎کننده در زنجیرۀ توزیع از دیدگاه عرضه‎کنندگان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-60

وحیده علی پور؛ پرویز احمدی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی


3. بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهدسازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان‌ها

دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 105-118

سیدرضا سیدجوادین؛ احسان عابدی؛ حمیدرضا یزدانی؛ بهروز پورولی


4. تعهد در روابط سازمان با سازمان مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389

بهرام رنجبریان؛ حسین معینی؛ مرتضی شفیعی؛ مهدی یزدان شناس