کلیدواژه‌ها = تصویر برند
تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برند

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 69-88

10.22059/jibm.2013.36024

حسین رضایی دولت‎آبادی؛ لیلا جوشیار نجف‎آبادی؛ جواد خزائی پول؛ رضا وریج کاظمی


بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف‌کنندگان از توسعه برند

دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 85-104

10.22059/jibm.2013.35425

مهدی دهقانی سلطانی؛ اسفندیار محمدی؛ یاسان‌‌اله پوراشرف؛ کورش سایه‌میری