موضوعات = 02. مدیریت راهبردی و اداره امور کسب و کار - اداره امور کسب و کار
بررسی تاثیر ویژگی های محتوای منتشر شده بر مشارکت مشتری در شبکه های اجتماعی با رویکرد داده کاوی : مورد مطالعه شبکه اجتماعی اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.364548.4647

محمدمهدی پورسعید؛ آزاده شکاری؛ سعید ده یادگاری


شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان نسبت به تسهیل سرعت بین المللی سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.362971.4626

وحید شرفی؛ رضوان سلیمانی


شیوه‌های رایج فریب مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای: تبیین مدل درخت فریب مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2023.357967.4570

علی اکبر برومیده؛ مریم الف پور تراکمه؛ سیما نظری؛ محمد آقایی


بررسی وضعیت استراتژی‌های مسئولانه شرکت‌ها در صنعت غذایی ایران: مطالعه چند موردی

دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 85-110

10.22059/jibm.2022.341302.4345

وحید خاشعی؛ معصومه قاسمی شمس؛ محسن اکبری؛ مهدی ابراهیمی


شناسایی ابعاد ساختار ذهنی آگاهانه به‌عنوان یکی از وجوه مصرف آگاهانه

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 965-991

10.22059/jibm.2019.266528.3260

محمدصادق قربانیان گزافرودی؛ بهرام خیری؛ حسن اسماعیل‌پور؛ منصوره علیقلی


تحلیل محتوای نظریه‎های مبتنی بر همکاری کسب‌وکارها با تأکید بر کارکردهای شبکه‎سازی

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 3-24

10.22059/jibm.2018.261256.3125

رسول لوایی آدریانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ امیر علم بیگی


نوع‌شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-30

10.22059/jibm.2018.222879.2398

محمد رحیم اسفیدانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ محمد صالح ترکستانی؛ امیررضا روحانی


بررسی و تبیین رابطۀ بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل ‎هافستد و ابعاد کارآفرینی سازمانی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 395-414

10.22059/jibm.2017.42725.1096

اعتبار نقدی؛ سیروس بابایی سیاهکلرودی؛ وحیده علیپور؛ فرهاد مطلائی


مقایسۀ ابعاد مدل کسب‌وکار بانکداری در ایران با مدل بانکداری جامع

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-88

10.22059/jibm.2016.57532

صادق سپندارند؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید ناصحی فر؛ وحید خاشعی