موضوعات = 10. مدیریت صادرات، واردات و مبادلات و تفاهم نامه های بین المللی
تعداد مقالات: 9
3. نوع‌شناسی رفتار صادراتی بنگاه‌های صادرکننده در صنعت برق ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-30

محمد رحیم اسفیدانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ محمد صالح ترکستانی؛ امیررضا روحانی


5. تدوین مدلی بومی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی در بازار مصالح ساختمانی عراق

دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 721-736

رحیم محترم؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محسن نظری؛ احمد روستا


6. مدیریت توسعة صادرات؛ شناسایی و سطح‌بندی محرک‌های صادراتی (مطالعه موردی: صنعت ساخت قطعات خودرو)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 889-910

محمد محمودی میمند؛ صمد خباز باویل؛ خورشید فروغی‌نیا


7. تأثیر عوامل داخلی شرکت بر عملکرد صادراتی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های صادرکنندة پسته در تهران)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 791-807

محمدرضا شجاعی؛ رحیم محترم؛ سمانه آطاهریان


8. تبیین مشکلات و موانع فراروی توسعه صادرات استان ایلام

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-20

یاسان الله پوراشرف