موضوعات = 18. مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی و بین المللی
تعداد مقالات: 4
3. مدیریت توسعة صادرات؛ شناسایی و سطح‌بندی محرک‌های صادراتی (مطالعه موردی: صنعت ساخت قطعات خودرو)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 889-910

10.22059/jibm.2014.50727

محمد محمودی میمند؛ صمد خباز باویل؛ خورشید فروغی‌نیا