موضوعات = 18. مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی و بین المللی
تعداد مقالات: 4
2. نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در تصمیم خرید مصرف کنندگان بازار در حال اشباع شرکت های موادغذایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 687-708

رضا اسماعیل پور؛ محمد دوستار؛ شیما سلطانی


3. مدیریت توسعة صادرات؛ شناسایی و سطح‌بندی محرک‌های صادراتی (مطالعه موردی: صنعت ساخت قطعات خودرو)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 889-910

محمد محمودی میمند؛ صمد خباز باویل؛ خورشید فروغی‌نیا