موضوعات = 21. تحلیل و توسعه فرایندهای بازاریابی و مدیریت بازار
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی مهم‎ترین فرایندهای بازاریابی در صنعت بانکداری ایران به‎منظور توسعه مدل بلوغ بازاریابی بانکی

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 795-814

10.22059/jibm.2018.231267.2568

ریحانه بحری نژاد؛ امیر خانلری؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ سید محمود حسینی


3. بررسی مشکلات و موانع توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 865-880

10.22059/jibm.2015.57095

محمد حقیقی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ علی صالحی