موضوعات = 25. تحلیل رفتار و روانشناسی مصرف کنندگان و فرایند تصمیم گیری خرید
تعداد مقالات: 32
28. تأثیر عوامل ادراک قیمتی بر مشتری و پذیرش قیمت (مطالعۀ موردی: خدمات تلفن همراه شرکت ام. تی. ان.ایرانسل)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 647-664

10.22059/jibm.2014.50729

محسن نطری؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سیدوحید طباطبائی کلجاهی


29. طراحی مدل ساختاری احساس گناه مصرف‌کننده جهت پیش‌بینی رفتارهای خرید در آینده

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 291-314

10.22059/jibm.2014.50750

حسین حیدری؛ محمد فاریابی؛ علیرضا فضل زاده


32. تأثیر تبلیغات شفاهی بر تصمیم گردشگران داخلی برای سفر به کشورهای خارجی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 99-120

10.22059/jibm.2013.50346

لیلا نصرالهی وسطی؛ محمدرضا جلیلوند؛ مهدی فاتح راد