موضوعات = 28. مدیریت تبلیغات، ترفیعات فروش و ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تعداد مقالات: 13
1. ارائه مدل انتخاب آمیخته رسانه در کمپین‌های تبلیغاتی خاص صنعت بیمه

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 762-781

10.22059/jibm.2019.259779.3093

طاهر روشندل اربطانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ سید وحید عقیلی؛ احمد جوادی پور


3. آیا نمادهای حیوانی بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات تأثیر دارند؟ (روشی آزمایشی)

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 253-278

10.22059/jibm.2018.247685.2863

منیژه بحرینی زاد؛ مهدیه السادات علوی؛ فریبا هاشمی فرد


5. بررسی تجربی اثر تناسب برنامه‌های پیشبردی و تبلیغاتی بر دلبستگی به برند

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 573-594

10.22059/jibm.2017.215314.2235

میترا شعبانی نشتایی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان


8. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر خلاقیت تبلیغات تلویزیونی در ایران

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 823-840

10.22059/jibm.2015.57093

منوچهر انصاری؛ مهدی شریفی؛ نفیسه انصاری


9. بررسی تاثیر ادراک از خلاقیت پیامک‌های تبلیغاتی بر نگرش و واکنش مصرف‌کنندگان

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 881-900

10.22059/jibm.2015.57096

عظیم زارعی؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ رسول غلامزاده


12. بررسی نقش آمیختۀ ترفیعات فروش و مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد ارزش ویژۀ برند در راستای افزایش وفاداری برند

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-18

10.22059/jibm.2013.50195

ابوالقاسم ابراهیمی؛ مجتبی خلیفه؛ مهدی سمیع زاده؛ سید مجتبی حسینی


13. ارزیابی اثربخشی تبلیغات ویروسی با طرح پژوهش تجربی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-144

10.22059/jibm.2013.50201

مهرداد مدهوشی؛ سعید رضایی