موضوعات = 28. مدیریت تبلیغات، ترفیعات فروش و ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تعداد مقالات: 14
1. ارائه مدل انتخاب آمیخته رسانه در کمپین‌های تبلیغاتی خاص صنعت بیمه

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 762-781

طاهر روشندل اربطانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ سید وحید عقیلی؛ احمد جوادی پور


3. بررسی عوامل مؤثر بر فرایند و میزان تحقق اهداف نمایشگاه های تجاری از دید غرفه‌داران

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 421-440

وحیده علیپور؛ سعید جلالیان؛ احسان قربانی


4. آیا نمادهای حیوانی بر واکنش مشتریان نسبت به تبلیغات تأثیر دارند؟ (روشی آزمایشی)

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 253-278

منیژه بحرینی زاد؛ مهدیه السادات علوی؛ فریبا هاشمی فرد


5. بررسی تجربی اثر تناسب برنامه‌های پیشبردی و تبلیغاتی بر دلبستگی به برند

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 573-594

میترا شعبانی نشتایی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان


7. ارائة نوعی مدل تصمیم جدید در برنامه‌ریزی تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-20

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ محمدرضا نامدار؛ مرجان توسلی فرد


9. بررسی تاثیر ادراک از خلاقیت پیامک‌های تبلیغاتی بر نگرش و واکنش مصرف‌کنندگان

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 881-900

عظیم زارعی؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ رسول غلامزاده


10. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر خلاقیت تبلیغات تلویزیونی در ایران

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 823-840

منوچهر انصاری؛ مهدی شریفی؛ نفیسه انصاری


12. نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در تصمیم خرید مصرف کنندگان بازار در حال اشباع شرکت های موادغذایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 687-708

رضا اسماعیل پور؛ محمد دوستار؛ شیما سلطانی


13. ارزیابی اثربخشی تبلیغات ویروسی با طرح پژوهش تجربی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-144

مهرداد مدهوشی؛ سعید رضایی


14. بررسی نقش آمیختۀ ترفیعات فروش و مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد ارزش ویژۀ برند در راستای افزایش وفاداری برند

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-18

ابوالقاسم ابراهیمی؛ مجتبی خلیفه؛ مهدی سمیع زاده؛ سید مجتبی حسینی