موضوعات = 34. کاربرد تکنیک های داده کاوی در هوشمندی تجاری (BI)، هوشمندی بازاریابی (MI) و هوشمندی مشتریان (CI)
تعداد مقالات: 5
3. تحلیل تغییرات ساختاری بخش‌های مشتریان با روش ترکیبی خوشه-بندی و قوانین انجمنی

دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 515-542

الهام آخوندزاده نوقابی؛ امیر البدوی؛ محمد مهدی سپهری


5. رویکردی نوین از کاربرد تکینک‌های داده‌کاوی در بررسی عوامل تأثیرگذار بر سطح رضایت‌مندی مشتریان

دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 231-251

محمد نصیری؛ الهام آخوندزاده نوقابی؛ بهروز مینایی بیدگلی