موضوعات = 37. واسپاری اموربازاریابی،بازاریابی کارآفرینانه،بازاریابی داخلی،بازاریابی اجتماعی،بازاریابی سبز،بازاریابی فرد به فرد وچریکی
تعداد مقالات: 9
1. مدل‌سازی نظری اثر تردید سبز مصرف‌کنندگان بر رفتار و قصد خرید سبز

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 825-849

10.22059/jibm.2019.269852.3322

مجتبی خلیفه؛ عباس عباسی؛ معین کاظمی؛ مهدی سمیع زاده


2. توسعۀ الگوی بازاریابی اجتماعی برای شرکت‌های بیمه

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 31-48

10.22059/jibm.2018.228575.2510

رضا اسماعیل پور؛ میثم قاسم نژاد


3. بررسی تأثیر دانش درک‌ شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‌واسطۀ دلبستگی به فروشگاه

دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 569-586

10.22059/jibm.2016.60628

فریبرز رحیم نیا؛ یاسمن نوروزی نیک؛ افسانه یوسف پور


5. بررسی الگویی کمی از اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر چابکی سازمانی (مورد مطالعه: مراکز آموزشی خصوصی)

دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 601-620

10.22059/jibm.2015.57006

محمد رضا حمیدی زاده؛ میکائیل پشاآبادی؛ مهدی عطایی؛ بهزاد حیاتی