موضوعات = 37. واسپاری اموربازاریابی،بازاریابی کارآفرینانه،بازاریابی داخلی،بازاریابی اجتماعی،بازاریابی سبز،بازاریابی فرد به فرد وچریکی
تعداد مقالات: 9
1. مدل‌سازی نظری اثر تردید سبز مصرف‌کنندگان بر رفتار و قصد خرید سبز

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 825-849

مجتبی خلیفه؛ عباس عباسی؛ معین کاظمی؛ مهدی سمیع زاده


2. توسعۀ الگوی بازاریابی اجتماعی برای شرکت‌های بیمه

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 31-48

رضا اسماعیل پور؛ میثم قاسم نژاد


3. بررسی تأثیر دانش درک‌ شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‌واسطۀ دلبستگی به فروشگاه

دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 569-586

فریبرز رحیم نیا؛ یاسمن نوروزی نیک؛ افسانه یوسف پور


5. بررسی الگویی کمی از اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر چابکی سازمانی (مورد مطالعه: مراکز آموزشی خصوصی)

دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 601-620

محمد رضا حمیدی زاده؛ میکائیل پشاآبادی؛ مهدی عطایی؛ بهزاد حیاتی