موضوعات = 41. بازاریابی آینده نگر، بازاریابی فرافرهنگی، بازاریابی پنهان، بازاریابی در محیط بازی و فیلم
تعداد مقالات: 4
1. الگوی بازاریابی هنرهای تجسمی مدرن و معاصر در بستر نهادی: مطالعه داده‎بنیاد بازار ایران

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 713-742

محمود محمدیان؛ حامد دهقانان؛ بهنام کامرانی؛ یاسمن گیاهی


2. ضدبازاریابی مصرف دخانیات و اولویت‎بندی راهکارها با استفاده از تکنیک‎های تصمیم‎گیری چند معیاره

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 547-566

میثم شیرخدایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ مریم فضل اله تبار لداری


3. تحلیل تأثیر خصومت مصرف کننده بر تصمیمات خرید

دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 395-412

فائزه عباسی؛ میلاد مرادی دیزگرانی؛ مهدی حسین پور


4. نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در تصمیم خرید مصرف کنندگان بازار در حال اشباع شرکت های موادغذایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 687-708

رضا اسماعیل پور؛ محمد دوستار؛ شیما سلطانی