دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی الگویی جهت اخذ سهم بیشتر از بازارهای بین‏المللی برای محصولات تصویری و سینمایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.300047.3806

علیرضا تابش؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید روح اله حسینی


3. تأملی بر پیشایندهای تاب آوری در برابر اطلاعات منفی در بین مصرف کنندگان کالاهای دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2019.280946.3495

عظیم زارعی؛ هوشمند باقری قره بلاغ


4. تکنیک های پیشبردی در جایگذاری محصولات غذایی ناسالم در مجلات کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2019.285666.3581

فریبا اسماعیل پور؛ میترا شعبانی نشتایی


5. ارائه چارچوب نگرش به خرید از فروشگاه‌های همواره تخفیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2019.286509.3593

مصطفی نصری؛ محسن نظری


6. مدل‌سازی استراتژی تنوع‌بخشی در شرکت‌های چند کسب‌وکاره خصوصی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2019.288758.3638

سید رامین هاشمی؛ اصغر مشبکی؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی


7. تاثیر رنگ بسته بندی بر به خاطرسپاری نام تجاری در کودکان (7 تا 12 سال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.297233.3771

اسماعیل شاه طهماسبی؛ زینب احمدی؛ سجاد مزارعی


8. پژوهشی آمیخته در زمینه رابطه فروشنده-خریدار در بازارهای صنعتی (B2B) مورد مطالعه زنجیره تامین صنعت نفت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.293884.3722

سید محمد جواد رجالی؛ علی صنایعی؛ مجید محمدشفیعی


9. برندسازی در صنایع خلاق: صنعت مد لباس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.298560.3812

سجاد khani؛ هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ میر احمد امیرشاهی


10. مدل هم‌آفرینی ارزش در طراحی داخلی ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.301531.3827

محسن نظری؛ الهام مهرجو


11. ارائه مدلی برای تبیین عوامل رفتاری تاثیرگذار بر اثربخشی فرایند تصمیمگیری استراتژیک هیئت مدیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.298585.3787

محمدصادق هاشمی؛ امین معینیان؛ علی دیواندری؛ هاشم آقازاده؛ سید محمود حسینی


12. طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی جهت ارزیابی تناسب گونه‌های خرده‌فروشی با ویژگی‌های محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.306524.3899

حمیدرضا نژادعلی لفمجانی؛ حمیدرضا ایرانی؛ تورج کریمی؛ مرتضی سلطانی


13. طراحی مدلی برای تبیین عملکرد شبکه فروش در صنعت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.307573.3917

هاشم دقیقی اصلی؛ کامبیز شاهرودی؛ سید مظفر میربرگ کار؛ یلدا رحمتی غفرانی


14. ارائه الگوی توسعه بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: محصولات پتروشیمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.309822.3943

مصطفی احمدزاده؛ عبدالله نعامی؛ سید محمود هاشمی


15. عوامل موثر بر برندسازی مکان با رویکرد داده ‏کاوی: موردمطالعه شبکه اجتماعی اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2021.309977.3944

فرزانه شجاعی؛ محمدمهدی پورسعید؛ علی اکبر نیک نفس


16. شناسایی ابعاد اثرگذاری هویت سازمانی بر استراتژی سازمان: رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.310593.3951

محمد هادی رنجبر؛ بهمن حاجی پور؛ محمد حسین رحمتی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ حمید رضا یزدانی


17. ارائه‎ی چارچوبی برای یکپارچه‎سازی مدیریت دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2021.313655.3990

فریز طاهری‏ کیا؛ صبا حیدری؛ نیلوفر ایمان خان


18. واکاوی نقش کالاپردازی بصری (نوع مانکن) بر رفتار خرید بانوان با نقش تعدیل گر نوع فروشگاه و هدف مشتری: با رویکرد پژوهش تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2019.280594.3490

کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ کبری نجفی؛ محسن خون سیاوش