دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. برندسازی در صنایع خلاق: صنعت مد لباس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.298560.3812

سجاد khani؛ هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ میر احمد امیرشاهی


2. مدل هم‌آفرینی ارزش در طراحی داخلی ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.301531.3827

محسن نظری؛ الهام مهرجو


3. ارائه مدلی برای تبیین عوامل رفتاری تاثیرگذار بر اثربخشی فرایند تصمیمگیری استراتژیک هیئت مدیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.298585.3787

محمدصادق هاشمی؛ امین معینیان؛ علی دیواندری؛ هاشم آقازاده؛ سید محمود حسینی


4. طراحی مدلی برای تبیین عملکرد شبکه فروش در صنعت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2020.307573.3917

هاشم دقیقی اصلی؛ کامبیز شاهرودی؛ سید مظفر میربرگ کار؛ یلدا رحمتی غفرانی


5. عوامل موثر بر برندسازی مکان با رویکرد داده ‏کاوی: موردمطالعه شبکه اجتماعی اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22059/jibm.2021.309977.3944

فرزانه شجاعی؛ محمدمهدی پورسعید؛ علی اکبر نیک نفس


6. ارائه الگوی توسعه بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: محصولات پتروشیمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22059/jibm.2020.309822.3943

مصطفی احمدزاده؛ عبدالله نعامی؛ سید محمود هاشمی