طراحی و سنجش مقیاس بومی ایجاد ارزش در بانک‎های تجاری کشور

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-18

هاشم آقازاده؛ مینا مهرنوش


سنجش کیفیت خدمات ادراک شده مشتریان با رویکرد حس‌گری بازار

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-18

بهاره اصانلو؛ سهیلا خدامی


بررسی عوامل مؤثر بر هماهنگی کانال‌های توزیع چندگانه از منظر عرضه‎کنندگان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-18

10.22059/jibm.2012.28610

محمد باشکوه اجیرلو؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ عادل آذر


بررسی نقش برند در خرید خودروهای لوکس کشور

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-20

10.22059/jibm.2013.54758

مجید بلالی؛ هاشم آقازاده؛ سمیه احمدی