دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، 1397 
3. مرور نظام‌مند بر ادبیات راهبرد زنجیرۀ تأمین

صفحه 279-302

سید حمید هاشمی پطرودی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ احمد جعفر نژاد؛ حسین صفری


6. ارائۀ یک مدل فرایندی برای آینده‎نگاری راهبردی در شرکت های ایرانی

صفحه 349-370

مسلم شیروانی ناغانی؛ صفر فضلی؛ عین الله کشاورز ترک


10. شناسایی ارزش های مصرف‎کنندگان لوازم آرایشی با تکنیک ACV نردبانی

صفحه 441-460

اسفندیار محمدی؛ صدیقه مرادی؛ قاسمعلی شیری؛ یاسان الله پوراشرف


11. بررسی مدل های ذهنی مدیران در فرایند تفکر استراتژیک

صفحه 461-486

محمد ابویی اردکان؛ طاهره ندافی؛ ارین قلی پور