نویسنده = حمید رضا یزدانی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی تأثیر گرایش استراتژیک کسب‌وکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 835-854

مونا جامی پور؛ محمد عصاریان؛ حمید رضا یزدانی


3. فهم تجربۀ خرید احساسی کالای بادوام: مطالعۀ پدیدارشناختی در خرید لوازم خانگی جهیزیه

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 325-348

مریم خلیلی مقدم؛ مرتضی سلطانی؛ حمید رضا یزدانی؛ حسین خنیفر


4. بررسی میزان اهمیت و توجه به اندازه گیری زنجیرۀ ارزش منابع انسانی در گروه صنعتی سایپا (مطالعه چند موردی)

دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 339-362

عباس بازرگان؛ حمید رضا یزدانی؛ ندا احسانی مقدم؛ مرجان شعبانی


5. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی و نتایج آن و سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در شهر اصفهان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 731-753

منیژه حقیقی نسب؛ حمیدرضا یزدانی؛ انسیه کریمی


6. بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389

حسن زارعی متین؛ مونا جام پر از می؛ حمید رضا یزدانی؛ هانیه سادات بیریایی


7. بررسی موانع نظریه‌پردازی در قلمرو علوم اجتماعی

دوره 1، شماره 2، 1388

علی اصغر پور عزت؛ پریسا رضایی؛ حمید رضا یزدانی