نویسنده = آذرنوش انصاری
تأثیر مدیریت دانش مشتری بر خلق ارزش سازمانی در تجارت الکترونیک B2C

دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 254-275

10.22059/jibm.2021.326258.4155

ماندانا شریفی؛ علی صنایعی؛ آذرنوش انصاری