کلیدواژه‌ها = دلبستگی به برند
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تجربی اثر تناسب برنامه‌های پیشبردی و تبلیغاتی بر دلبستگی به برند

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 573-594

میترا شعبانی نشتایی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان


2. نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی گری اعتماد و وفاداری به برند

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 783-804

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ فاطمه رفیعی رشت آبادی


3. بررسی تأثیر جامعۀ برند در ویژگی های برند

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 709-730

اکرم اقبالی؛ شهناز نایب زاده؛ حسن دهقان دهنوی