دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوآوری محصول: با تأکید بر نقش ‏میانجی برند کارفرما (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی متوسط و ‏بزرگ شهر بوشهر)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/jibm.2022.345250.4405

زهرا حاجی زاده؛ ابراهیم رجب پور؛ حیدر احمدی؛ مجید اسماعیل پور


ارائه مدل شکل گیری پدیده سبزشویی برند با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/jibm.2022.345801.4412

سید نجم الدین موسوی


ارائه چارچوبی برای توسعه تجارت اجتماعی با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/jibm.2022.347379.4433

محمدرضا فلاح؛ علی حمیدی زاده


بررسی رهبری اخلاقی، مسئولیت پذیری و رفتارهای منصفانه بر جذب و حفظ مشتریان کسب وکارهای اشتراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/jibm.2022.347709.4435

سید حبیب موسوی راشدی؛ وحید مکی زاده؛ اسماعیل حسن پور قروقچی


ارائه مدل و طبقه‌بندی ویژگی‌های متون تبلیغاتی با محوریت رفتار درگیری مصرف کننده : رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/jibm.2023.348146.4441

علی دیواندری؛ مسعود کیماسی؛ صنم متقی


شناسایی عوامل و مولفه های سازمانی مؤثر بر بلوغ مدیریت تجربه مشتری با کاربست روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/jibm.2022.349658.4469

پیام مردآزاد ناوی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ سید بیوک محمدی؛ محسن خون سیاوش


ارائه مدل امضای برند در شرکت‌های دانش بنیان(1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22059/jibm.2023.345176.4403

محمد باشکوه؛ نوید شفیعی؛ مهرداد ناصرپور


شناسایی پیشایندهای سازنده کهن‌الگوها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22059/jibm.2023.350884.4484

فوزیه طاهری مینا؛ تحفه قبادی لموکی؛ میثم لطیفی؛ حسین حاجی بابائی


عوامل موثر بر برندسازی شخصی موزیسین های فعال با رویکرد داده کاوی (مورد مطالعه :شبکه اجتماعی اینستاگرام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22059/jibm.2023.348884.4458

محمدمهدی پورسعید؛ محمد علی رحمانی کوهبنانی؛ سعید ده یادگاری