کلیدواژه‌ها = ارزش
واکاوی هرمنوتیکی گزاره های ارزشی در سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/jibm.2023.358214.4567

مجتبی امیری؛ راضیه عبدالهی


شناسایی ارزش های مصرف‎کنندگان لوازم آرایشی با تکنیک ACV نردبانی

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 441-460

10.22059/jibm.2018.226290.2466

اسفندیار محمدی؛ صدیقه مرادی؛ قاسمعلی شیری؛ یاسان الله پوراشرف


طراحی و سنجش مقیاس بومی ایجاد ارزش در بانک‎های تجاری کشور

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-18

هاشم آقازاده؛ مینا مهرنوش