نویسنده = Ali Sanayei
تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 55-70

10.22059/jibm.2012.28613

بهرام رنجبریان؛ مجید رشیدکابلی؛ علی صنایعی؛ علیرضا حدادیان