«مدیریت بازرگانی»، نشریه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت بازرگانی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزۀ مدیریت بازرگانی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

(بر اساس آخرین رتبه‌بندی سال 1396 وزارت علوم - تحقیقات و فناوری فصلنامه مدیریت بازرگانی با بالاترین درجه A82 در رتبه اول بین مجلات بازرگانی قرار گرفت)

 رتبه تعیین شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) سال 1394

     کیفیت(Q1)  ضریب تاثیر0.211  شاخص آنی0.082   

    نشریه برتر حوزه مدیریت بازرگانی در جهان اسلام

شماره جاری: دوره 12، شماره 2، 1399 

2. نقش‏‌ بنگاه‌های مادر ایرانی در خلق و تخریب ارزش: مطالعه موردی چندگانه

صفحه 262-284

محمدعلی فلاح؛ علی حیدری؛ هاشم آقازاده؛ سیدمحمد اعرابی


4. واکاوی نقش زیست‌بوم صادرات کالاهای صنعتی بر کسب‌وکارهای بخش خصوصی

صفحه 315-334

حمیدرضا تفقدی؛ محمد رحیم رمضانیان؛ کیخسرو یاکیده؛ محسن اکبری


5. مدل تجاری‌سازی ایده فروش الکترونیک با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد

صفحه 335-356

منوچهر انصاری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ وحید ناصحی فر؛ صدف پورحسینی


8. بررسی مفهوم مالکیت روان‌شناختی از دیدگاه خریداران

صفحه 399-421

سینا گلکاری حق؛ سیدمحمد طباطبایی نسب؛ علیرضا رجبی پور


9. مقایسه فرایند شناختی مردان و زنان هنگام خرید (نمونه پژوهشی: بررسی تأثیر برند با استفاده از دستگاه ردیاب چشم)

صفحه 422-435

مونا سالاری فر؛ یونس وکیل الرعایا؛ ابوالفضل دانایی؛ غلامحسین ریاضی؛ جاناینا مورا انگاراسیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2008-5907
شاپا الکترونیکی
2423-5091

بانک ها و نمایه نامه ها