بر اساس موضوعات

برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید.
01. مدیریت راهبردی و اداره امور کسب و کار - مدیریت راهبردی
02. مدیریت راهبردی و اداره امور کسب و کار - اداره امور کسب و کار
03. بازاریابی و مسائل بازار - مدیریت راهبردی و عملیاتی بازاریابی
16. توسعه مفهوم و فرهنگ بازارگرایی و مشتری مداری در سازمان های تولیدی و خدماتی 17. تحلیل نظریات و الگوهای نوین بازاریابی مصرف کننده و صنعتی 18. مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی و بین المللی 19. فناوری ها و سیستم های نوین اطلاعات بازاریابی 20. سازماندهی، اجراء، ارزیابی و کنترل فعالیت های بازاریابی 21. تحلیل و توسعه فرایندهای بازاریابی و مدیریت بازار 22. مدیریت کارکنان و امور پرسنلی نیروهای فروش و بازاریابی 23. بودجه بندی و مسائل مالی فعالیت های بازاریابی 24. توسعه کیفیت خدمات، رضایتمندی و وفاداری مشتریان 25. تحلیل رفتار و روانشناسی مصرف کنندگان و فرایند تصمیم گیری خرید 26. طراحی راهبردها و طرح های قیمت گذاری محصولات و خدمات 27. مدیریت کانال های توزیع، عرضه و نقاط فروش محصولات و خدمات 28. مدیریت تبلیغات، ترفیعات فروش و ارتباطات یکپارچه بازاریابی 30. مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) 31. مدیریت نام و نشان (برند) تجاری 33. مدیریت فروش و اصول و فنون مذاکرات تجاری 34. کاربرد تکنیک های داده کاوی در هوشمندی تجاری (BI)، هوشمندی بازاریابی (MI) و هوشمندی مشتریان (CI) 35. کاربرد تکنیک های تحلیلی، مدلسازی و شبیه سازی فعالیت های بازارابی 36. تحلیل مطالعات و تجربیات موردی در حوزه بازاریابی
04. بازاریابی و مسائل بازار - مباحث نوین بازاریابی