موضوعات = 4. ارزیابی و کنترل راهبردی کسب و کار و طراحی و تدوین شاخص‌های بهبود و توسعه عملکرد راهبردی
تعداد مقالات: 7
1. شناسایی و تبیین عوامل کلیدی توانمندساز در اجرای مشارکت راهبردی موفق

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 944-964

امید محبی منش؛ رضا حسنوی؛ غلامرضا توکلی؛ ابوالفضل باقری


4. ارائۀ مدل تحلیلی ارزیابی راهبرد‏ها با رویکرد آینده‌پژوهانه در شرکت ملی نفت ایران

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 903-923

فرزین مینو؛ تهمینه شاوردی؛ سید کاظم چاوشی


5. شناسایی عوامل موفقیت بانک بیمه در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 867-887

مسعود کیماسی؛ سعید شیرکوند؛ علی گلرخ


6. طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‎زده

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 497-516

حسین رحمان‌سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میرفیض فلاح شمس؛ منصور ایران دوست