موضوعات = 1. تحلیل محیط رقابت و توسعه و حفظ مزیت رقابتی پایدار
تعداد مقالات: 19
1. ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در بخش ارتباطات ثابت و سیار ایران: مطالعه چندموردی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 525-542

محسن نظری؛ محمود کمره ای؛ علی حیدری؛ امیر حسین قادری عابد


2. مدل هوشمندی بازاریابی صنعت خودرو داخلی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 677-698

بابک یاوری فر؛ محمد محمودی میمند؛ اوژن کریمی؛ سیدموسی خادمی


3. توسعۀ مدلی برای ارائۀ راهکار یکپارچه در شرکت‌های مادر

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 507-526

سید مصطفی رضوی؛ نیما مختار زاده؛ محمود احمدپور؛ مهران سلیمی


7. ارائۀ چارچوبی برای شناسایی ریسک‌های راهبرد در شرکت‌های هولدینگ سرمایه‌گذاری

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 89-116

سید رضا سید جوادین؛ حسین صفری؛ عباس ابراهیمی


10. ارائۀ مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای هوشمندی رقابتی صادرکنندگان نمونۀ ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 455-474

علی حیدری؛ هاشم آقازاده؛ علیرضا والی پور


11. توسعۀ الگوی راهبرد اقیانوس آبی در صنعت بانکداری (مطالعۀ موردی: بانک های خصوصی ایلام)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 601-622

ناهید علی زاده؛ اردشیر شیری؛ محمد تابان


12. تدوین مدل برنامه‌‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرایند توانمندسازی کارکنان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 251-270

فرشته امین؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی رمضانی


14. تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-66

علی دیواندری؛ محمود محمدیان؛ مهدی شامی زنجانی؛ احسان عابدی


15. بررسی تاثیر شبکه های کسب و کار بر مزیت رقابتی با تبیین نقش قابلیت ایجاد قابلیت ها، مورد مطالعه صنعت ساختمان

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 107-124

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدله کردنائیچ؛ محمدتقی آزاد ارمکی


18. ارائۀ مدلی برای سنجش هوشمندی برون‎سازمانی: دیدگاهی از هوشمندی رقابتی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 57-82

سید یعقوب حسینی؛ شهربانو یدالهی