موضوعات = 30. مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
شناسایی عوامل و مولفه های سازمانی مؤثر بر بلوغ مدیریت تجربه مشتری با کاربست روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22059/jibm.2022.349658.4469

پیام مردآزاد ناوی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ سید بیوک محمدی؛ محسن خون سیاوش


تأثیر تعهد مدیران ارشد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سرمایه مشتری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 357-374

10.22059/jibm.2018.255846.3021

منیژه حقیقی نسب؛ لیلا قدرت آبادی؛ شکوفه شفیع


رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و ارزش‌های سازمانی در بیمه

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 527-550

10.22059/jibm.2017.223091.2401

نفیسه سلیمانی؛ امیر البدوی؛ محمد اقدسی؛ بختیار استادی


عوامل موثر بر تمایل به بازگشت مشتریان از دست رفته در شرکت‌های بیمه

دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 407-426

10.22059/jibm.2015.52322

امیر خانلری؛ مهشاد السادات دعایی اسکویی


مدل‎سازی ترکیبی Pareto/NBD و RFM موزون فازی به‎منظور بخش‌بندی مشتریان در روابط غیرقراردادی

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 417-440

10.22059/jibm.2014.51381

امیر البدوی؛ اشرف نوروزی؛ محمدمهدی سپهری؛ محمد رضا امین ناصری


تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 41-66

10.22059/jibm.2014.51604

علی دیواندری؛ محمود محمدیان؛ مهدی شامی زنجانی؛ احسان عابدی