بررسی نقش آمیختۀ ترفیعات فروش و مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد ارزش ویژۀ برند در راستای افزایش وفاداری برند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت سیست مها، دانشگاه شیراز، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش عناصر آمیختۀ ترفیعات فروش و مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد ارزش ویژۀ برند و همچنین وجود تعامل و روابط همبسته میان این ابعاد است. مطالعۀ پیش رو از نظر هدف، از دسته پژوهش‎های کاربردی و از دید روش، در گروه پژوهش‎های توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش از بین مصرف‏کنندگان دو صنعت مواد غذایی و مواد شوینده و بهداشتی انتخاب‎شده که برای جمع‏آوری داده‏ها، تعداد دویست‎وچهل پرسش‎نامه در میان هر دو گروه توزیع شد. تجزیه‏وتحلیل اطلاعات به‎دست‎آمده نشان می‏دهد از بین عناصر بازاریابی ارتباطی، دو عنصر مدیریت ارتباط با مشتری و ترفیعات غیرمادی فروش، نقش مؤثری در افزایش ارزش ویژۀ برند ایفا می‏کنند و آگاهی مصرف‏کننده نسبت به برند، از دسته ابعاد کلیدی است که نقش تکیه‏گاه و مرجع را در تعامل میان این ابعاد برعهده‎داشته و وفاداری به برند را ایجاد می‎کند. گفتنی است، نتایج حاصل از این پژوهش می‎تواند به مدیران بازاریابی سازمان‏ها و شرکت‏ها کمک کند تا کیفیت تصمیم‎گیری خود را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sales Promotion Mix and Customer Relationship Management on Brand Loyalty

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Ebrahimi 1
  • Mojtaba Khalifeh 2
  • Mehdi Samizadeh 3
  • Sayed Mojtaba Hosseini 4
1 Assistant Prof. of Management Department, Shiraz University, Iran
2 Ph.D. Student in Systems Management, Shiraz University, Iran
3 Ph.D. Student in Business Administration, Tehran University, Iran
4 Ph.D. Student in Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the role of sales
promotion mix elements and CRM on brand equity dimensions and
also how these dimensions are inter-related. Regarding research
methods, this study is a descriptive survey. The population of this
study was selected from consumers of food industry and detergent and
health care industry. To collect the data, 240 questioners were
distributed .The results showed that CRM and immaterial promotions
have great influence on increasing brand equity. Also brand awareness
of consumers is a key dimension that is considered as a lever or
reference on this inter-related condition and causes brand loyalty.
Finally, it should be noted that the results of this study can help the
marketing managers to improve the quality of their decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • brand equity
  • Customer-based brand equity
  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Sales Promotion