موضوعات = 3. برنامه ریزی و تصمیم گیری پورتفوی و راهبردهای تجاری و کسب و کار
تعداد مقالات: 5
5. طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‎زده

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 497-516

10.22059/jibm.2014.50731

حسین رحمان‌سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میرفیض فلاح شمس؛ منصور ایران دوست