موضوعات = 3. برنامه ریزی و تصمیم گیری پورتفوی و راهبردهای تجاری و کسب و کار
بررسی نظام‌مند سبک‌‌های رهبری برای تصمیم‌گیری موثر در محیط ووکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22059/jibm.2024.371903.4747

هانیه حافظ نیا؛ منوچهر انصاری


طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‎زده

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 497-516

10.22059/jibm.2014.50731

حسین رحمان‌سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میرفیض فلاح شمس؛ منصور ایران دوست