موضوعات = 3. برنامه ریزی و تصمیم گیری پورتفوی و راهبردهای تجاری و کسب و کار
تعداد مقالات: 5
1. مدل‌سازی تصمیم‌گیری راهبردی مبتنی بر شواهد در صنعت بیمه بر اساس تئوری داده‌بنیاد

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 782-803

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ الهام سادات صبور ابوانی


3. بررسی تأثیر راهبرد تنوع‌بخشی سبد کسب‎وکار شرکت‎های مادر بر عملکرد مالی با مدل غیرخطی

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 437-456

سید حامد وارث؛ سجاد خزائی؛ محمدجواد بناءزاده


4. ارائۀ چارچوبی برای شناسایی ریسک‌های راهبرد در شرکت‌های هولدینگ سرمایه‌گذاری

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 89-116

سید رضا سید جوادین؛ حسین صفری؛ عباس ابراهیمی


5. طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‎زده

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 497-516

حسین رحمان‌سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میرفیض فلاح شمس؛ منصور ایران دوست