موضوعات = 22. مدیریت کارکنان و امور پرسنلی نیروهای فروش و بازاریابی
تعداد مقالات: 9
8. بررسی تأثیر عوامل آنی‌گرایی خریدار و عوامل درون‌ فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 985-1004

محمدجواد نیکبخت؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خداداد حسینی


9. تدوین مدل برنامه‌‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرایند توانمندسازی کارکنان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 251-270

فرشته امین؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی رمضانی